ADR mokymo kursai

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į (ADR) PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO, SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMO KURSUS!

GRUPĖS RENKAMOS KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ.

REGISTRUOTIS GALITE:
Atvykę į vairavimo mokyklą Šiauliuose (mokymai vyksta): Tilžės g. 128 A, Šiauliai
Telefonu.: 8 700 05052, mob. 8 606 11712
E. paštu: info@vairuoti.lt

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSAI (ADR)
A1- Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.
A2 – Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis.
A3 – Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems (sprogstamiems) kroviniams vežti.
A4 – Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems (radioaktyviams) kroviniams veži.

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą ir išlaikęs egzaminą.

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMO KURSAI (ADR)
M – Visų klasių pavojingų krovinių vežimo auotransportu saugos specialistas.
M2 – 2 klasės pavojingų krovinių vežimo auotransportu saugos specialistas.
M3 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasės pavojingų krovinių vežimo auotransportu saugos specialistas.
M5 – Pavojingų krovinių, kurių identifikaciniai Nr. 1202, 1203, 1223 vežimo auotomobilių transportu saugos specialistas.

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą, išlaikęs egzaminą.

APIE PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMĄ

Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.