I. Jagmino vairavimo mokykla, kursai Šiauliuose, Radviliškyje, Joniškyje, Kuršėnuose
Horizontal title line - design element

Vertical title line - design element

95 kodas Kelmėje

„95 KODAS“ – PRADINĖ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PERIODINIAI MOKYMAI KROVINIAMS IR/ARBA KELEIVIAMS VEŽTI.

Kursų kaina nuo €100

Plačiau

Tai kvalifikacija, kurią turi įgyti nauji C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai.

Išklausius pradinės profesinės kvalifikacijos kursą ir sėkmingai išlaikius pradinės profesinės kvalifikacijos egzaminą suteikiamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Pateikus kvalifikacijos pažymėjimą VĮ „Regitra“ skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija.

Kam privalomi pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursai?

Vairuotojams, įskaitant Lietuvos Respublikos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos piliečiams, vežantiems keleivius arba krovinius komerciniais tikslais atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų autotransporto priemonėmis Europos Sąjungos teritorijos keliais.

Europos Sąjungos valstybių piliečiams – valstybėje, kurioje jie nuolat gyvena. Nuolatinė gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais.

Vairuotojai kartu gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) motorinę (-es) transporto priemonę (-es) ir PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS įgijimo kursus kroviniams arba keleiviams vežti.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus.

Kaina

€340 Pradinis mokymas (C, CE kat.)

€340 Pradinis mokymas (D kat.)

€100 Periodinis mokymas (C, CE kat.)

€100 Periodinis mokymas (D kat.)

 

Registruokis

1 variaciaj