I. Jagmino vairavimo mokykla, kursai Šiauliuose, Radviliškyje, Joniškyje, Kuršėnuose
Horizontal title line - design element

Vertical title line - design element

ADR kursai
Radviliškyje

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO, SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMO KURSAI JAGO-I. JAGMINO VAIRAVIMO MOKYKLOJE

Kursų kaina nuo €55

Plačiau

 

ADR kursai yra reikalingi asmenims, kuriems reikia išmokti valdyti transporto priemones, kuriose vežamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos arba kroviniai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai arba turtui. Europos Sąjungoje buvo nustatyti reikalavimai, kad tokius krovinius gali vežti ir saugų transportavimą užtikrinti tik tie asmenys, kurie yra išklausę specialius kursus. JAGO – I. Jagmino vairavimo mokykloje Radviliškyje dirba profesionalūs specialistai, savo srities žinovai, kurie suteiks visas reikalingas žinias ADR kursų mokiniui ir būsimam specialistui.

JAGO- I. Jagmino vairavimo mokykloje Radviliškyje ADR kursų grupės renkamos kiekvieną pirmadienį (išskyrus nedarbo dienas).

 

Pavojingų krovinių vežimo vairuotojų mokymo kursai (ADR):

  1. A1 – Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.
  2. A2 – Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis.
  3. A3 – Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems (sprogstamiems) kroviniams vežti.
  4. A4 – Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems (radioaktyviems) kroviniams veži.

 

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą ir išlaikęs egzaminą. 

 

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo kursai (ADR)

  1. M – Visų klasių pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  2. M1 – 1 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  3. M2 – 2 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  4. M3 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  5. M4 – 7 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  6. M5 – Pavojingų krovinių, kurių identifikaciniai nr. 1202, 1203, 1223 vežimo automobilių transportu saugos specialistas.

 

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą, išlaikęs egzaminą.

Šių kursų specialisto kvalifikacija yra tinkama penkiems metams, vėliau reikia laikyti pakartotinius egzaminus.

Mūsų vairavimo mokykla Radviliškyje užtikrins sistemingą ADR mokymų žinių perdavimą – kokybiškai, greitai ir užtikrintai.

ADR kursų kaina Radviliškyje yra nurodyta žemiau.

Kaina

€115 – A1

€55 – A2

€70 – A3

€70 – A4

€191 – M

€162 – M1

€162 – M2

€185 – M3

€162 – M4

€162 – M5







Registruokis

"gegužės 28 d. nuo 9.00 val."]

1 variaciaj