ADR kursai

Vairavimo mokykloje rengiami ADR kursai

ADR kursai yra reikalingi asmenims, siekiantiems išmokti valdyti transporto priemones, kuriose vežamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos arba kroviniai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai arba turtui.

Europos Sąjungoje buvo nustatyti reikalavimai, kad tokius krovinius gali vežti ir saugų transportavimą užtikrinti tik tie asmenys, kurie yra išklausę specialius kursus.

JAGO–I. Jagmino vairavimo mokykloje Šiauliuose ir Radviliškyje dirba profesionalūs specialistai, savo srities žinovai, kurie suteiks Jums aukščiausio lygio žinias.

Pavojingų krovinių vežimo vairuotojų mokymo kursai (ADR):

  • A1 – Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.
  • A2 – Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis.
  • A3 – Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems (sprogstamiems) kroviniams vežti.
  • A4 – Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems (radioaktyviems) kroviniams veži.

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą ir išlaikęs egzaminą.

 

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo kursai (ADR):

  • M – Visų klasių pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  • M1 – 1 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  • M2 – 2 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  • M3 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  • M4 – 7 klasės pavojingų krovinių vežimo autotransportu saugos specialistas.
  • M5 – Pavojingų krovinių, kurių identifikaciniai Nr. 1202, 1203, 1223 vežimo automobilių transportu saugos specialistas.

 

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą, išlaikęs egzaminą.

Šių kursų specialisto kvalifikacija galioja penkerius metus. Vėliau reikia laikyti pakartotinius egzaminus.

Mūsų vairavimo mokykla Šiauliuose užtikrins sistemingą ADR mokymų žinių perdavimą – kokybiškai, greitai ir užtikrintai!

Kursas Kaina
A1 115 €
A2 55 €
A3 70 €
A4 70 €
M 191 €
M2 162 €
M3 185 €
M4 162 €
M5 162 €

 


JAGO-I. Jagmino vairavimo mokykla Radviliškyje ir Šiauliuose kviečia tobulinti A, A1, A2, B, C, CE ar D kategorijos vairavimo įgūdžius! Papildomi pravažiavimai vyksta Šiauliuose. B kategorijos papildomas vairavimo pamokas galite atlikti automobiliu su automatine pavarų dėže. Kodėl dauguma renkasi mus? Atsakymą rasite apsilankę mūsų Facebook puslapyje ir paskaitę mokinių atsiliepimus.

Registracija į kursus