fbpx

KET BAUDOS – 2023 METŲ GIDAS

Kiekvienas transporto priemonės vairuotojas privalo pasirūpinti ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių, įskaitant pėsčiuosius, saugumu. KET nuobaudos už KET pažeidimus šiomis dienomis Jus gali pasiekti itin lengvai ir greitai, kadangi daugelis vairuotojų stebėjimo sistemų yra automatizuotos, todėl užfiksuotas KET pažeidimas akimirksniu nugula į sistemą ir suformuoja Jums atitinkamą KET pažeidimo baudą.
Nepriklausomai nuo to, kurios kategorijos transporto priemonę vairuojate – motociklą (A kategorija), automobilį (B kategorija), sunkvežimį (C kategorija) ar autobusą (D kategorija) – kelių eismo taisyklių pažeidimo atsakomybė TP vairuotojams galioja vienodai, tačiau gali skirtis baudos dydis, priklausomai nuo KET pažeidimo sunkumo, vairavimo stažo, vairuojamos transporto priemonės ir jos techninės charakteristikos bei kitų faktorių.

Tad kokios KET baudos 2023 metais gresia padarius tam tikrą pažeidimą?

KET baudos už kalbėjimą telefonu

Naudojimasis mobiliuoju telefonu vairuojant gali užtraukti baudą nuo 60 iki 90 Eur. Pažymėtina ir tai, jog jeigu telefonu kalbate stovėdami prie raudono šviesoforo signalo – tai taipogi traktuojama kaip kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris vienodai užtraukia nuobaudą. Būdami kelyje ir dalyvaudami viešajame eisme vairuotojai privalo išlikti budrūs net ir nesant intensyviam eismui ar degant draudžiamam šviesoforo signalui, kadangi pavojus gali kilti iš bet kurios važiuojamosios dalies pusės. Vienintelis atvejis, kai galima kalbėtis telefonu automobilyje be laisvų rankų įrangos – išjungus varinklį.

KET baudos už kalbėjimą telefonu

KET baudos už greičio viršijimą

Ilgametė JAGO vairavimo mokyklos praktika rodo, jog Papildomo vairuotojų mokymo (KET pažeidėjų) kursuose pirmąją vietą pagal padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus užima būtent pažeidimai už greitį. Pastebėsime ir tai, jog Lietuvoje nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/val. neužtraukia baudos, tačiau vairuotojas gauna žodinę pastabą ir įspėjimą.

 • Greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/val. suteikia baudą nuo 12 iki 30 Eur;
 • Greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/val. suteikia baudą nuo 30 iki 90 Eur.
 • Didesnio greičio mėgėjams greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/val. užtraukia baudą nuo 120 iki 170 Eur.  Pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams papildomai atimama teisė vairuoti nuo 3 iki 6 mėnesių.
 • Viršijus greitį nuo 41 km/h iki 50 km/val. bauda nuo 170 iki 230 Eur. Pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams atimamos teisės nuo 6 iki 12 mėnesių.
 • Itin didelio greičio mėgėjams greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val. ne tik užtraukia baudą nuo 450 iki 550 Eur, bet ir yra skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių,  o neturintiems vairuotojo pažymėjimo – bauda nuo 450 iki 700 Eur.  Pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams atimamos teisės nuo 12 iki 18 mėnesių.

Tiklslią informaciją apie nusižengimus už greičio viršijimą rasite čia.

KET baudos už greitį

KET baudos už vairavimą išgėrus

Antrąją vietą pagal dalyvavimą KET papildomo mokymo vairavimo kursuose JAGO vairavimo mokykloje užima vairuotojai, kurie gavo KET baudas už vairavimą išgėrus ir neteko teisės vairuoti. Administracinių nusižengimų kodekse pažymėta, jog veiksmai, tokie kaip:

 • transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimas;
 • lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti;
 • įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus;
 • vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse;
 • pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas;

padarytas neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, suteikia baudą nuo 850 iki 1 200 Eur su vairuotojo teisių į vairavimą atėmimu nuo 24 iki 36 mėnesių.

Ilgesniam laikotarpiui – nuo 36 iki 60 mėnesių – vairuotojo pažymėjimo atėmimas taikomas vairuotojams, kurių girtumas siekė nuo 0,4 promilės iki 1,5 promilės ir kurie vairavo chuliganiškai t. y. sukėlė pavojų eismo, savo ar kitų žmonių saugumui dėl chuliganiškų paskatų. Tokiems vairuotojams taikoma bauda siekia nuo 1 200 iki 1 500 Eur.

Baudos už girtumą ir esant apsvaigus

Straipsnis Nusižengimas
(esant neblaiviems arba apsvaigusiems)
Bauda (Eur) Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) Kita nuobauda Kas sprendžia?
    Lengvas neblaivumas (0 – 0,4 promilės)
422.2 Motociklų vairuotojams, žmonių ir krovinių vežėjams 150 – 300 turi teisę nuvežti t.p. policija
427 – pakartotinai 850 – 1500 turi teisę nuvežti t.p. policija
422.4 Pradedantiesiems vairuotojams 230 – 300 turi teisę nuvežti t.p. policija
    Lengvas neblaivumas (0,41 – 1,5 promilės)
422.5 Visiems vairuotojams 300 – 450 12-18 turi teisę nuvežti t.p. policija
427 – pakartotinai 850 – 1500 12-48 turi teisę nuvežti t.p. policija
420.3 Pavojingas vairavimas 600 – 850 24-36 turi teisę nuvežti t.p. policija
427 – pakartotinai 850 – 1500 36-48 privaloma skirti t.p. konfiskavimą policija
420.4 Chuliganiškas vairavimas 850 – 1200 36-60 turi teisę nuvežti t.p. policija
427 – pakartotinai 850 – 1500 36-60 privaloma skirti t.p. konfiskavimą policija
422.3 Praktinis vairavimo mokymas 150 – 300 11-13 turi teisę nuvežti t.p. policija
423.3 Nežymus sveikatos sutrikdymas ir turto sugadinimas 1200 – 1400 gali būti t.p. konfiskavimas / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų policija / teismas
427 – pakartotinai 850 – 1500 36-48 privaloma skirti t.p. konfiskavimą / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų policija / teismas
424.4 Neturint teisės vairuoti 1100 – 1500 gali būti t.p. konfiskavimas policija
428.7 Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas 80 – 150 policija
    Vidutinis ir sunkus neblaivumas (1,51 promilės ir daugiau)
428.8 Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo 150 – 200 policija
BK 281.7 Visiems vairuotojams, mokymas vairuoti bauda arba areštas, arba l.a. iki 1 metų teismas

KET baudos už vairavimą išgėrus

KET baudos už pravažiavimą pro raudoną šviesoforą

Itin dažnai mieste pastebime, jog vairuotojai į sankryžą įvažiuoja degant geltonam arba blogiau – raudonam šviesoforo signalui, kas sukelia itin pavojingą situaciją kelyje ir gali įtraukti daugiau nei dvi transporto priemones bei pėsčiuosius. Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog:

 • geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir įspėja, kad šviesoforo signalai pasikeis;
 • kartu įjungti geltonas ir raudonas signalai draudžia eismą ir įspėja, kad bus įjungtas žalias signalas;
 • geltonas mirksintis signalas leidžia eismą ir įspėja, kad sankryža arba pėsčiųjų perėja nereguliuojama;
 • raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą.

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui lygiai taip pat kaip ir nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės, suteikia baudą nuo 60 iki 90 Eur ir atima teisę vairuoti nuo 1 iki 6 mėnesių (maršrutinių TP vairuotojams ket bauda už raudono šviesoforo nepaisymą nuo 120 iki 170 Eur su vairavimo teisių atėmimu nuo 1 iki 3 mėnesių).

KET baudos už vairavimą be teisių

Ganėtinai dažnas atvejis, kuomet už vairo sėda asmenys, neturintys teisės vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonės. Dažnas klausimas, kurio sulaukiame vairavimo mokykloje yra Ar turint 10 metų ir didesnį B kategorijos vairavimo stažą galima vairuoti motociklus? Atsakymas – ne. Turimas B kategorijos stažas neturi įtakos bet kurios kitos kategorijos teisėtam vairavimui t. y. norėdami vairuoti, pavyzdžiui, motociklą, turite įgyti šios kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir, pagal reikalavimus, išlaikyti atitinkamus egzaminus.
Neturint vairavimo teisės arba vairuojant transporto priemonę, kuomet vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti taikoma bauda nuo 300 iki 450 Eur, tad verta pagalvoti, ar tikrai vairavimas be teisių yra tinkamas sprendimas, kuomet vairavimo kursai kainuoja mažiau, nei gauta bauda.

KET baudos mokėjimas

Informaciją, apie gautas administracines baudas padarius kelių eismo taisyklių pažeidimą galite matyti prisijungę Mano VMI sistemoje. Įprastai pažeidėjus informacija, apie nuobaudą gali pasiekti ir SMS žinute nurodant, jog VMI sistemoje yra naujas individualus pranešimas, taipogi registruotu laišku. KET baudos mokėjimas per Mano VMI sistemą yra paprastas, kadangi prisijungus prie asmeninės paskyros apmokėjimo nukreipimas galimas tiesiogiai per el. bankininkystę. Jeigu susiduriate su finansiniais sunkumais ir negalite apmokėti  kelių eismo taisyklių baudos galite nieko nelaukus kreiptis į VMI dėl mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo dalimis.


Informacija parengta remiantis Administracinių nusižengimų kodeksu (nuo 2023-09-01).

Registracija į kursus