fbpx

Patikrinimo prieš egzaminą klausimai C, CE kategorijos

Primename, kad vykdami į praktinį sunkvežimio vairavimo egzaminą (C arba CE kategorija) Regitroje, prieš egzaminą sulauksite trijų patikrinimo klausimų, į kuriuos turite atsakyti tiksliai ir pilnai. Kitu atveju egzaminuotojas gali neužskaityti arba tik dalinai užskaityti Jūsų atsakymą. Svarbu nepamiršti, jog egzamino metu galima surinkti ribotą maksimalų klaidų skaičių, o kiekvienas klaidingas atsakymas į pateiktą patikrinimo klausimą prisideda prie bendro leistinų klaidų skaičiaus.

Susipažinti su klausimais prieš sunkvežimio vairavimo egzaminą VĮ „Regitra” galite žemiau.

1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos?
Patikrinti ar durys pilnai uždarytos, nepersikreipusios, nesulūžę vyriai, patikrinti rankenas ir jų fiksatorius.

2. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio?
Apeinant automobilį, pasiklausyti ar nesigirdi šnypštimo. Patikrinti ar nemažėja slėgis sistemoje išjungus variklį.

3. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę?
Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų normų. Gabaritai neturi viršyti leistinų normų. Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, apačioje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos. Patikrinti, ar padėklai patikimai apvynioti plėvele.

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę?
Apžiūrimi atšvaitai turi būti švarūs, nesuskilę, atspindėti šviesą.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklų būklę?
Vizualiai patikrinti ar stiklai švarūs, nesuskilę, nesubraižyti, stiklo paketai neaprasoję.


6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę?
Purvasaugiai turi būti nenutrūkę, neįplyšę.


7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte?
Oro slėgis tikrinamas manometru ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme.


8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte?
Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Matuojama pagrindiniuose grioveliuose ¾ padangos pločio plote. Minimalus leistinas gylis yra 1mm.


9. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti?
Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną. Tarp ratų neturi būti įstrigusių daiktų. Padangų nudilimas tolygus. Minimalus leistinas protektoriaus gylis krovininiam automobiliui 1 mm, autobusui – 2 mm.


10. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę?
Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės – tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.


11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti?
Kėbulas turi būti nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti?
Patikrinti užvesto automobilio manometro parodymus. Įprastai slėgis sistemoje turi būti apie 125 psi (8,5 atmosferos).
Išjungus variklį, paremti ratus, atleisti stovėjimo stabdį ir nuspaudus darbinį stabdį stebėti ar slėgis nenukrenta daugiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobiliui arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginiui.
Įjungus degimą ir spaudant stabdžių pedalą išleisdinėti orą sistemoje ir stebėti ar suveikia kontrolinis signalas (lemputė) nukritus slėgiui iki 60 psi (4 atm).
Toliau išleidinėjant orą stebėti ar užsidaro stovėjimo stabdžio vožtuvas nukritus slėgiui iki 40 psi (2,7 atm).

13. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje?
Parodyti kur tikrinamas tepalo lygis.


14. Paaiškinkite, kaip nustatysite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas?
Užgesinus variklį palaukti keletą minučių, ištraukti matuoklį, nuvalyti, įkišti atgal, vėl ištraukti ir patikrinti ar tepalo žymė yra tarp minimumo ir maksimumo. Sunkvežimis turi stovėti tiesiai (horizontalioje) padėtyje.

15. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos?
Raktu patikrinti ratų veržles, ypatingą dėmesį skiriant galiniams ratams, ypač pavažiavus po padangų keitimo.


16. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę?
Tikrinama periodiškai automobilių servise. Vizualiai patikrinti ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį ar nėra pašalinių garsų.


17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai?
Pasitelkti pagalbą ir pažiūrėti nuspaudus stabdžių pedalą arba pasinaudoti atspindžiu privažiavus prie sienos.

18. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje?
Surasti ir parodyti aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.


19. Paaiškinkite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas?
Atvėsus varikliui, aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai?
Perdegus vienam iš žibintų, gali užsidegti kontrolinė lemputė . Paeiliui įjungti žibintus ir juos patikrinti.

21. Parodykite, kaip pakeisite duomenų apskaitos (tachografo) laikmeną?
Parodyti kaip pakeičiamas diskas arba kortelė.


22. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele)?
Įjungti valdymo pultą iš kabinos, tuomet valdyti aikštelę svirtelėmis arba mygtukais.

23. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas?
Esant užgesintam varikliui, vairą nestipriai pasukti, laikyti, užvedus variklį, vairas lengvai pasisuka, nes suveikia stiprintuvas


24. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai?
Įjungti posūkio signalus, patikrinti ar signalinė lemputė mirksi įprastu dažniu. Vizualiai patikrinti žibintus.


25. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa)?
Surasti ir parodyti langų plovimo skysčio talpą.


26. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį?
Dažniausiai skysčio lygis matomas peršviečiamame bakelyje. Patikrinti skysčio lygį galite bandydami papurkšti langų plovimo skysčio ant stiklo. Kai kuriuose automobiliuose apie besibaigiantį langų plovimo skystį indikuoja prietaisų skydelyje užsideganti kontrolinė lemputė.

27. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį?
Patikrinamas pakaitinimo žvakių indikatorius (turi užgesti), manometras, tepalo lygis skydelyje (jei rodomas), kuro daviklis.

28. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį?
Oro slėgis, tepalo slėgis, temperatūra, voltmetras, atkreipti dėmesį ar indikuojančios gedimą lemputės nedega.

Nepamirškite, kad egzamino metu klausimai gali būti pateikti atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos egzaminą laikote- C, CE ar C+CE.

Registracija į kursus