fbpx

Regitros praktikos egzamino klausimai 2023

Vykdami  į VĮ „Regitra” laikyti praktinį vairavimo egzaminą Šiauliuose ar bet kuriame kitame Lietuvos mieste turite žinoti ne tik kaip tinkamai valdyti transporto priemonę, tačiau ir atsakymus į elementarius bei paprastus Regitros praktikos egzamino klausimus, kurių Jūsų paklaus egzaminuotojas prieš vairavimą. Visiems, siekiantiems įgyti B kategorijos vairavimo teises (taip pat kaip ir bet kurios kitos kategorijos), be išimties yra užduodami techniniai Regitros klausimai apie tai, kaip veikia automobilis. 

B kategorijos Regitros klausimai prieš važiavimą yra pateikiami atsitiktine tvarka, todėl išmokti tik tam tikrą techninę dalį (pvz., tik apie skysčius ir jų rezervuarus) yra visiškai netikslinga, kadangi vienas kontrolinis klausimas gali būti apie padangų oro slėgį, o kitas apie garsinį signalą.

Akcentuosime ir tai, jog egzamino metu prieš praktiką Jums bus pateikiami trys klausimai, į kuriuos turite atsakyti pilnai taip, kaip Jus išmokė instruktorius arba teorijos mokytojas, kuomet vyko vairavimo kursai. Ne pilnai arba netiksliai pateikti atsakymai gali Jums užskaityti pirmąją klaidą praktinio egzamino metu. Iš viso būsimiems vairuotojams yra parengta dvidešimt Regitros praktikos egzamino klausimų. Tad kokie teorijos klausimai prieš vairavimo egzaminą laukia Jūsų?

1. Kaip tikrinsite ar veikia avarinė šviesos signalizacija?

– Jūsų atsakymas:
Avarinę šviesos signalizaciją tikrinsiu apžvalgos būdu t. y. įjungsiu avarinę šviesos signalizaciją, išlipsiu iš automobilio ir įsitikinsiu, kad veikia visos posūkių signalo lemputės.

Automobilio avarinės šviesos mygtukas

2. Kaip tikrinsite oro slėgį padangose?

– Jūsų atsakymas:
Atsukus padangos ventilio dangtelį įstatysiu manometrą, paspausiu jį ir palaikius kelias sekundes atleisiu, tuomet prietaiso skalėje matysiu, koks slėgis yra padangoje. Taip patikrinsiu visas automobilio padangas. Oro slėgį tikrinsiu, kai padanga bus šalta, t. y. prieš važiavimą, kadangi važiuojant padanga šyla, oro slėgis joje didėja. Iš karto po važiavimo oro slėgį išmatuočiau netiksliai.

Regitros klausimai automobilio padangų slėgis

3. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa)

– Parodote:
Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu, virš stabdžių pedalo paminos.

Automobilio stabdžių skysčio bakelis, rezervuaras

4. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas

– Parodote:
Paspaudžiate atitinkamą vietą ant vairo rato.
Akcentuosime, jog skirtinguose automobiliuose įspėjamasis garso signalas gali pasispausti nevienodai (vienus reikia spausti stipriau, kitus silpniau), taip pat garsinio signalo mygtukas gali būti įrengtas vairo viduryje arba kiekvienoje vairo pusėje t. y. vairo kairėje ir dešinėje (laikant vairą vertikaliai).

Automobilio signalas ant vairo

5. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa)

– Parodote:
Ši talpa yra po variklio gaubtu. Ant langų plovimo skysčio talpos dangtelio matysite pavaizduotą vandens srovę bėgančią ant stiklo.

Langų plovimo skysčio bakelis, rezervuaras

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys

– Jūsų atsakymas:
Įjungsiu stovėjimo (rankinio) stabdžio svirtelę (ją pakelsiu į viršų). Įjungsiu pirmą pavarą ir bandysiu lėtai pajudėti iš vietos. Jeigu jausiu pasipriešinimą važiavimui, tuomet tai reikš, kad stovėjimo stabdys veikia. Kitas variantas, kaip galiu tikrinti, ar veikia stovėjimo stabdys – pastačius automobilį įkalnėje ar nuokalnėje. Jeigu esant įjungtam stovėjimo stabdžiui mašina nerieda – stabdys veikia.

B kategorijos automobilio rankinis stabdis

JAGO vairavimo mokykla organizuoja papildomas vairavimo pamokas Šiauliuose, kurių metu vairavimo instruktoriai patikrins Jūsų žinias užduodami Regitros klausimus apie automobilį ir jo veikimo principus.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai

– Jūsų atsakymas:
Pasuksiu užvedimo raktelį ir įjungsiu degimą (užvesti automobilį nebūtina). Įjungsiu kairį (analogiškai ir dešinį) posūkio signalą. Išlipsiu iš automobilio ir apžvelgus įsitikinsiu, kad veikia visos posūkių signalo lemputės. Prietaisų skydelyje kontrolinės posūkių signalo lemputės turi mirksėti ritmingai. Jei mirksi neritmingai – reiškia perdegusi viena posūkių signalo lemputė.

Automobilio posūkių svirtelė, signalas

8. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas

– Jūsų atsakymas:
Jeigu suksiu vairą neužvestam automobiliui – vairas turi suktis sunkiai, o kai užvesiu automobilį – vairas turi suktis lengvai. Jeigu matau, kad tiek neužvestam, tiek užvestam automobilio varikliui vairas sukasi sunkiai, tai reiškia, jog vairo stiprintuvas yra sugedęs arba automobilyje jo iš viso nėra.

Kaip patikrinti ar veikia vairo stiprintuvas

9. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai

– Jūsų atsakymas:
Vienas iš paprastesnių variantų – pasikviesti į pagalbą kitą žmogų, jog man (arba padedančiam asmeniui) nuspaudus stabdžio pedalą būtų galima pamatyti užsidegantį stabdžių šviesos signalą. Jeigu esu vienas(-a), galiu atbulomis privažiuoti prie bet kokios stiklinės vitrinos ar sienos, paspausti stabdžių pedalą ir tada stikle/sienoje matysiu stabdžių signalų atspindžius.

Kaip patikrinti ar veikia automobilio stabdžių signalai, lempos

10. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas

– Jūsų atsakymas:
Ant aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio šono yra žymos MIN ir MAX. Patikrinsiu, kad aušinimo skysčio nebūtų daugiau nei virš MAX žymės ir mažiau nei MIN žymės (bakelis yra permatomas, todėl tikrinant atidaryti jo nereikia).

Automobilio aušinimo skysčio bakelis, talpa, rezervuaras

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte

– Jūsų atsakymas:
Stabdžių skysčio talpoje yra matuoklė su MIN ir MAX žymomis, arba ant skaidraus bakelio šono žymos MIN ir MAX. Patikrinsiu, kad stabdžių skysčio nebūtų daugiau nei virš MAX žymės ir mažiau nei MIN žymės (galioja abiem atvejais t. y. jeigu yra matuoklė ar žymės ant bakelio šono).

Stabdžių skysčio bakelis, talpa, rezervuaras

NEPAMIRŠKITE! Kuomet Jums užduodami Regitros praktikos egzamino klausimai – jeigu egzamino metu reikės atidaryti variklio gaubtą, tai turi atlikti egzaminuotojas.

12. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

– Jūsų atsakymas:
Dažniausiai skysčio lygis matomas peršviečiamame bakelyje. Patikrinti skyčio lygį galiu bandant papurkšti langų plovimo skysčio ant stiklo. Kai kuriuose automobiliuose apie besibaigiantį langų plovimo skystį indikuoja prietaisų skydelyje užsideganti kontrolinė lemputė.

13. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai

– Jūsų atsakymas:
Šviesų jungimo rankenėlę suksiu pagal laikrodžio rodyklę – pirmiausia įjungsiu gabaritines, toliau artimąsias ir galiausiai tolimąsias šviesas. Kas kartą pasukus rankenėlę išlipsiu iš automobilio ir apžvalgos būdu apžiūrėsiu žibintus. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale – raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas (turite mokėti įjungti kiekvieną šviesų padėtį).

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys

– Jūsų atsakymas:
Nuspausiu mašinos stabdžio pedalą. Jis neturi nusispausti daugiau kaip trečią dalį savo eigos. Jei jaučiu, kad pedalas nusispaudžia daugiau arba iki galo (iki grindų) – darbinis stabdys veikia netinkamai.

Automobilio stabdžio pedalas

15. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose

– Jūsų atsakymas:
Atsidarius degalų pylimo dangtelį rasiu lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose. Kituose (B kategorijai priklausančiuose) automobiliuose šią informaciją rasime atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.

16. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje

– Parodote:
Alyvos lygį tikrinsite atidarius variklio gaubtą alyvos lygio matuoklio pagalba (automobiliuose matuoklis dažniausiai žymimas ryškia geltona spalva, todėl jį pastebėsite iš karto).

Alyvos, tepalų lygis automobilyje

17. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje

– Parodote:
Aušinimo skysčio lygį tikrinsite atidarius variklio gaubtą, po kuriuo yra aušinimo skysčio išsiplėtimo talpa (bakelis).

Aušinimo skysčio bakelis automobilyje

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte

– Jūsų atsakymas:
Protektoriaus rašto gylį galiu išmatuoti slankmačiu. Rašto gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3,0 mm, vasarą 1,6 mm.

Padangų protektoriaus gylio matavimas slankmačiu

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti

– Jūsų atsakymas:
Padangų būklę tikrinsiu apžvalgos būdu: padangos negali būti suskirdusios, atplyšusiomis dalimis, su matomais įtrūkimais, per mažu nei nustatyta protektoriaus rašto gyliu, nutrūkusiais kordo siūlais (vielomis). Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

20. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas

– Jūsų atsakymas:
Tikrinsiu kuomet automobilio variklis yra šaltas, automobilis stovi lygioje vietoje, neužvedus. Ištrauksiu variklio alyvos matuoklę, ją nuvalysiu, po to vėl įstatysiu atgal ir ištrauksiu. Alyvos pėdsakas ant matuoklio turi būti tarp MIN ir MAX žymų.

Tinkamas alyvos, tepalų lygis

Primename, jog techniniai Regitros klausimai ir atsakymai, užduodami prieš važiavimą, yra pateikiami atsitiktine tvarka, todėl nerekomenduojame mokytis B kategorijos klausimus atmintinai ir/arba tam tikru eiliškumu.

JAGO vairavimo mokykla.

Registracija į kursus